zaterdag 27 oktober 2012

FO 6: Martina's sprei - deel 2

Voor het tweede deel van Martina's sprei heb ik getwijfeld of ik een geschreven of een schematisch patroon zou maken. Het is een combinatie van beide geworden. Voor de lange zijden staat het patroon grotendeels in schema's. Voor de afwijkende hoeken is er een geschreven aanvulling. Lees daarom eerst heel de beschrijving en ga dan pas haken!

 
De hoeken:
De 2e toer begin je op de hoek van een blokje. Haak 3 l voor het 1e stk van deze 2e toer, dan * 1 l, 1 stk* doe dit 9 x. Het 9e stk komt op de andere hoek van hetzelfde blokje. Haak dan verder volgens de beschrijving van de lange zijden hierna.

De 3e toer begin je als volgt: Haak met hv terug op de 2e toer  tot op het 2e stok voor de 3 l die het1e stk van de 1e toer vervangen. Haak nu 3 l, (= op het stk van de vorige toer) 1 stk, 5 l, sla 1 stk en 1 l over, haak 10 v op de 6 stk en 5 l van de vorige toer (je mindert nu 1 steek), 5 l, sla 1 l en 1 stk over, 3 stk, 5 l, sla 1 stk en 1 l over, 9 v. De eerste v komt precies boven de hoek van het 1e blokje.

De lange zijden:
De tweede toer wordt op de lossen gehaakt. Tussen de punten van 2 blokjes haak je: een l, een stk op de 2e l van de vorige toer, 1 l, een stk op de 4e v van de vorige toer, 1 l. Op de punten van de blokjes haak je 1 stk op de v van de vorige toer. Dit is de onderste regel in schema 1:


In de 3e toer haak je de lange zijden helemaal volgens de bovenste regel van schema 1.

Haak daarna de lange zijden verder volgens schema 2 en 3. De v komen boven de v en de stk boven de stk van de 3e toer. De 0 met een X er door is een picot :-).

De hoeken:
Voor de hoeken geldt dat er in elke toer 1 l bijkomt tussen de blokjes van stk en v. In de 7e toer haak je dan 9 l tussen de blokjes van stk en v. Dit doe je vanaf het laatste blokje v vóór de hoek tot aan het eerste blokje v ná de hoek (= 4 keer per hoek).
Voor de blokjes van stk volg je verder schema 3.
Haak voor de blokjes van v: elke toer aan beide zijden 1 v minder. In de 8e toer haak je in plaats van een stk een v tussen de 2 onderliggende v.

Soms is een foto duidelijker dan 10 schema's:


De schema's 2 en 3 in één schema:


De 8e toer en het aan elkaar haken van de banen volgen in deel 3.

Met dank aan tante Catherien die nog veel over de sprei 'boven water' wist te halen.

Geen opmerkingen: